De Driepas is kiezen voor …

Driepas001…onderwijs op maat
Met een hart voor kinderen.
Via uitgebreide zorg hebben de scholen oog voor kinderen die het moeilijker hebben en dit zowel op intellectueel als op emotioneel gebied. Hoogbegaafden komen tevens aan hun trekken. Kinderen moeten graag naar school komen in een geborgen schoolomgeving waar verbondenheid en welbevinden kerngedachten zijn.

 

Driepas002

…stimulerende omgeving
Talenten stimuleren behoort tot onze roeping. Gevarieerde werkvormen (groepswerk, hoekenwerk, contractwerk, partnerwerk, klasdoorbrekend werken) helpen de kinderen om het beste van zichzelf te geven. Vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen is de regel.

 

 

…antipestbeleidDriepas003
De kinderen leren niet werkloos toe te zien bij pesten: ze leren op te treden tegen pesters en het op te nemen voor wie gepest wordt. Pestgedrag beperkt zich heel dikwijls tot de speelplaats: leerkrachten doen daarom gericht toezicht op de speelplaats en door de aanschaf van gepast spelmateriaal trachten we rondhangen op de speelplaats tegen te gaan. Tijdens de middag voorzien we trefbal, netbal, voetbal,…

 

 

 

Driepas005…leerlingenvervoer
Door de samenwerking met de gemeente (Rotselaar) en met De Lijn (Tremelo en Baal) organiseren de scholen het leerlingenvervoer voor de kinderen. Alerte busbegeleiding leidt alles in veilige banen: de kinderen zijn onderweg in goede handen! In alle scholen is het vervoer van de kleuters gratis.

 

 

 

 

…samenwerking metDriepas007
De ouderwerking is stevig verankerd in de schoolwerking door de aanwezigheid van een ouderraad en schoolraad. Helpende handen van ouders en grootouders bij zwemmen, lezen, uitstappen, knutselen, enz. zijn dagdagelijkse praktijk.
Met drie scholen weten we meer dan één, maar daarnaast is er ook de intense samenwerking met het CLB, de parochie, de plaatselijke verenigingen, de provincie: die samenwerking zien we als een verrijking.
Voor ons is de school geen eiland.

 

 

 

Driepas009

…degelijke kinderopvang
Dankzij Pimpernel (Tremelo en Baal) en
Stekelbees (Rotselaar) kunnen de ouders
rekenen op een kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang.
Tijdens vrije dagen en vakanties worden de kinderen van ‘s morgen tot ‘s avonds opgevangen.
Het vervoer tussen kinderopvang en scholen wordt verzorgd door bussen, ingelegd door de betrokken kinderopvangorganisaties.

 

 

 

 

Driepas010

… een rijke muzische opvoeding
Freepodium, musical en creanamiddagen
hebben een vaste plaats in onze agenda. Via projecten rond kunst, muziek, theater,…bieden we onze kinderen een ruimer kader aan dan de louter schoolse kennis.

 

 

 

Driepas011… aandacht voor gezonde gewoontes
Een keer in de week kiezen we voor een gezond stuk fruit of groente: het fruitproject.
Het fietshelmproject spoort de kinderen actief aan om met de fiets naar school te komen met fietshelm.
We besteden ook aandacht aan een gezond ontbijt.
Alle scholen beschikken over drinkwaterfonteintjes en
bieden uitsluitend gezonde drankjes aan.

 

… voor een christelijk geïnspireerde opvoedingDriepas012
Door betrokken te zijn op het welzijn van elk kind, zorgzaam om te gaan met elkaar, nabij te zijn op moeilijke momenten proberen we duidelijk te maken wat christen zijn kan betekenen. Christus boodschap willen we uitdragen op een eigentijdse manier.
Vanuit onze christelijke inspiratie hebben we oog voor de gekwetste mens dicht bij ons maar ook ver weg. Solidariteit met andere rassen en culturen maakt van onze kinderen wereldburgers.
Die solidariteit maken we ook concreet door steun aan initiatieven zoals Damiaanactie, Poverello, Bond Zonder Naam, Broederlijk Delen, Welzijnszorg.

 

Driepas014…een sportieve opvoeding
Buiten gym en zwemmen worden dankzij de vrijwillige inzet van het personeel sportactiviteiten georganiseerd op woensdagnamiddag én tijdens de
middagpauzes. De oudste kleuters krijgen zweminitiatie. We werken intens samen met de
Stichting Vlaamse Schoolsport.

 

 

 

… aandacht voor het milieuDriepas016
Onze scholen werken actief mee aan de projecten Milieuzorg Op School en
Duurzame school.
Doen aan afvalpreventie, natuur op school brengen, zuinig omgaan met water, kiezen voor milieuvriendelijk verkeer en
besparen op energie zijn de krachtlijnen.

… een open blik op de wereld

Buitenschoolse activiteiten
De wereld eindigt niet op school. Regelmatig trekken onze leerlingen er op uit om de wereld te ontdekken. We maken uitstappen in de onmiddellijke omgeving (naar de bakker, de dokter, de boer, enz.) of leeruitstappen naar musea, tentoonstellingen, enz.

 

 

Driepas015

Openluchtklassen
Bosklassen, sneeuwklassen, plattelandsklassen, zeeklassen, overnachten op school,… activiteiten waar de leerlingen echt naar uitkijken en nog lang van nagenieten.

 

 

 

 

InternetDriepas008
In elke klas een computer en in elke school een apart computerlokaal. De meeste computers kunnen rechtstreeks op het internet: de wereld ligt voor het grijpen.
Voor de kleuters is er aangepaste software.

 

 

 

 

 

 

Driepas013

Projectonderwijs
Tijdens klasdoorbrekende projecten (wonen, kunst, sport, boeken, beroepen, enz.) krijgen de kinderen de kans om al hun mogelijkheden aan te spreken.